آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه کامپیوتر پایا, بهترین آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران,آموزشگاههای برتر,لیست آموزشگاههای کامپیوتر,وب سایت آموزشگاه كامپيوتر,مجتمع فنی
Fa Ar En

دوره های آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا ویژه نوروز ۱۳۹۸

دوره های آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا ویژه نوروز ۱۳۹۸


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۸ روز برگزاری:  ۵ تا ۹ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۵ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  295,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 50٫000 تومان
شهریه نهایی:  245,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۸ روز برگزاری:  ۵ فروردین
ساعت:  از ساعت 10 صبح طول دوره:  کارگاه 3 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل ظرفیت  
شهریه دوره:  385,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 87٫000تومان
شهریه نهایی:  298,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۸ روز برگزاری:  ۵ فروردین
ساعت:  از ساعت 10 صبح طول دوره:  کارگاه 3 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل ظرفیت  
شهریه دوره:  495,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 970٫00 تومان
شهریه نهایی:  398,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۸ روز برگزاری:  ۶ فروردین
ساعت:  از ساعت 10 صبح طول دوره:  کارگاه 1 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل ظرفیت  
شهریه دوره:  245,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 47٫000تومان
شهریه نهایی:  198,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۸ روز برگزاری:  ۵ فروردین
ساعت:  از ساعت 10 صبح طول دوره:  کارگاه 1 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل ظرفیت  
شهریه دوره:  245,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 47٫000 تومان
شهریه نهایی:  198,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


ضمانت رضایتمندی،آموزشگاه کامپیوتر پایا

تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایا


توضیحات دوره های آموزشی آموزشگاه کامپیوتر پایا

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۸
کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:295,000 تومان
شهریه برای شما:245,000 تومانتخفيف: 50٫000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۸
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۹ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۵ روزه
توضیحاتنیمه خصوصی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۸
کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:385,000 تومان
شهریه برای شما:298,000 تومانتخفيف: 87٫000تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۸
ظرفیت ماندهتکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری۵ فروردین
ساعت برگزاریاز ساعت 10 صبح
طول دورهکارگاه 3 روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش فن بیان - ویژه نوروز ۱۳۹۸
کارگاه آموزش فن بیان - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:495,000 تومان
شهریه برای شما:398,000 تومانتخفيف: 970٫00 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۸
ظرفیت ماندهتکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری۵ فروردین
ساعت برگزاریاز ساعت 10 صبح
طول دورهکارگاه 3 روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش فن بیان - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۸
کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:245,000 تومان
شهریه برای شما:198,000 تومانتخفيف: 47٫000تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۸
ظرفیت ماندهتکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری۶ فروردین
ساعت برگزاریاز ساعت 10 صبح
طول دورهکارگاه 1 روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۸
کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۸

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:245,000 تومان
شهریه برای شما:198,000 تومانتخفيف: 47٫000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۸
ظرفیت ماندهتکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری۵ فروردین
ساعت برگزاریاز ساعت 10 صبح
طول دورهکارگاه 1 روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- امکان ارائه گواهی بین المللی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۸


آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا ویژه نوروز|آموزشگاه ایام عید نوروز|آموزش اتوکد فشرده|آموزش طراحی وب سایت فشرده|آموزش ICDL فشرده|آموزش تایپ ده انگشتی فشرده|آموزش Word فشرده|آموزش Excel فشرده|آموزش فتوشاپ فشرده|آموزش منشیگری فشرده|آموزشگاه کامپیوتر فشرده|آموزشگاه فن بیان فشرده
آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایاتلفن تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاکانال تلگرام آموزشگاه پایا
مرکز آموزش های تخصصی پایا برگزار کننده دوره های آموزش کاربردی و تضمینی و مهارت های ویژه مشاغل
Top Computer Training School & IT Academy | in Iran , Tehran | Computer Skills Training | Computer tutorials | IT tutorials | Computer institute | Amoozeshgah Computer Paya
All Right Reserved 2005 - 2015- Designed by Institute of Computer PAYA -  Parviz Tariveh   email: info@PayaIT.com
تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاآموزشگاه کامپیوتر پایا