آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاههای برتر کامپیوتر,برترین آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه کامپیوتر پایا,لیست آموزشگاه های کامپیوتر,آموزشگاه فناوری اطلاعات,وب سایت آموزشگاه كامپيوتر,مجتمع فنی
Fa Ar En

دوره های آموزش نوروزی آموزشگاه کامپیوتر پایا

دوره های آموزش کارگاهی و عملی ویژه نوروز 1395

   کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: تماس
ساعت:  10 تا 14 طول دوره: کارگاه 2 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  145000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  95000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: شنبه
ساعت:  15 تا 19 طول دوره: کارگاه 2 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  145000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  95000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش منشیگری تخصصی-1 - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: شنبه
ساعت:  15 تا 19 طول دوره: کارگاه 2 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  195000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 30000 تومان
شهریه نهایی:  165000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش تایپ ده انگشتی - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: شنبه
ساعت:  10 تا 14 طول دوره: کارگاه 2 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  130000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 35000 تومان
شهریه نهایی:  95000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: شنبه
ساعت:  10 تا 14 طول دوره: کارگاه 4 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  245000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  195000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/07 روز برگزاری: شنبه
ساعت:  15 تا 19 طول دوره: کارگاه 5 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  485000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 100000 تومان
شهریه نهایی:  385000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

   کارگاه آموزش ساخت وردپرس فروشگاه - ویژه نوروز 1395

تاریخ تشکیل:  1395/01/09 روز برگزاری: دوشنبه
ساعت:  15 تا 19 طول دوره: کارگاه 3 روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد
شهریه دوره:  485000 تومان هدیه ویژه: تخفيف: 100000 تومان
شهریه نهایی:  385000 تومان تکمیل شد آموزشگاه پایا
توضیحات بیشتر...  

 

ضمانت رضایتمندی،آموزشگاه کامپیوتر پایا

تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایا

 
آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 145,000 تومان
شهریه برای شما: 95,000 تومان تخفيف: 50000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری تماس
ساعت برگزاری 10 تا 14
طول دوره کارگاه 2 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 145,000 تومان
شهریه برای شما: 95,000 تومان تخفيف: 50000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری شنبه
ساعت برگزاری 15 تا 19
طول دوره کارگاه 2 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش منشیگری تخصصی-1 - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش منشیگری تخصصی-1 - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 195,000 تومان
شهریه برای شما: 165,000 تومان تخفيف: 30000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری شنبه
ساعت برگزاری 15 تا 19
طول دوره کارگاه 2 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش منشیگری تخصصی-1 - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش تایپ ده انگشتی - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش تایپ ده انگشتی - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 130,000 تومان
شهریه برای شما: 95,000 تومان تخفيف: 35000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری شنبه
ساعت برگزاری 10 تا 14
طول دوره کارگاه 2 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش تایپ ده انگشتی - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 245,000 تومان
شهریه برای شما: 195,000 تومان تخفيف: 50000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری شنبه
ساعت برگزاری 10 تا 14
طول دوره کارگاه 4 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 485,000 تومان
شهریه برای شما: 385,000 تومان تخفيف: 100000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/07
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری شنبه
ساعت برگزاری 15 تا 19
طول دوره کارگاه 5 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه پایا
  کارگاه آموزش ساخت وردپرس فروشگاه - ویژه نوروز 1395
کارگاه آموزش ساخت وردپرس فروشگاه - ویژه نوروز 1395

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی: 485,000 تومان
شهریه برای شما: 385,000 تومان تخفيف: 100000 تومان
   


تاریخ شروع 1395/01/09
ظرفیت مانده تکمیل شد
روزهای برگزاری دوشنبه
ساعت برگزاری 15 تا 19
طول دوره کارگاه 3 روزه
توضیحات کارگاه عملی
 
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تلفن و آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایا

کارگاه آموزش ساخت وردپرس فروشگاه - ویژه نوروز 1395ویژه نوروز ، کارگاه آموزش عملی طراحی وب سایت ، کارگاه آموزش عملی تایپ ده انگشتی ، کارگاه آموزش عملی Word ، کارگاه آموزش عملی Excel ، کارگاه آموزش عملی فتوشاپ ، کارگاه آموزش عملی منشیگری تخصصی ، کارگاه آموزش عملی شبکه ، آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزش های فشرده نوروز سال 1395 ، آموزشگاه ایام عید

نقشه سایت آموزشگاه

Skip Navigation Links.
Collapse صفحه اصلیصفحه اصلی
ارتباط با ما
درباره ما
سوالات متداول
دعوت به همکاری
نظرات دانشجویان
مقالات مشاوره ای
بورس آموزشی تحصیلی
مقالات آموزشی
درخواست مشاوره
پذیرش نمایندگی
امور نمایندگی ها
پرداخت الکترونیک پایا
مزایای ویژه پایا
لیست اساتید
استعلام گواهینامه
Expand دوره های آموزش پایه کامپیوتردوره های آموزش پایه کامپیوتر
Expand دوره های آموزش طراحی وب سایتدوره های آموزش طراحی وب سایت
Expand دوره های آموزش برنامه نویسیدوره های آموزش برنامه نویسی
Expand آموزش شبکه و سخت افزارآموزش شبکه و سخت افزار
Expand دوره های آموزش گرافیکدوره های آموزش گرافیک
Expand دوره های آموزش طراحی سه بعدیدوره های آموزش طراحی سه بعدی
Expand دوره های آموزش فنی و مهندسیدوره های آموزش فنی و مهندسی
Collapse دوره های آموزش کاربردیدوره های آموزش کاربردی
آموزش مکالمه زبان
دوره های نوروز 1395
Expand مطالب آموزشیمطالب آموزشی
Expand خدمات آموزشگاه کامپیوتر پایاخدمات آموزشگاه کامپیوتر پایا
Expand دانشجویاندانشجویان
Expand مقالات کامپیوتریمقالات کامپیوتری
Expand لینک های مفیدلینک های مفید
آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایاتلفن تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاکانال تلگرام آموزشگاه پایا
مرکز آموزش های تخصصی پایا برگزار کننده دوره های آموزش کاربردی و تضمینی و مهارت های ویژه مشاغل
Top Computer Training School & IT Academy | in Iran , Tehran | Computer Skills Training | Computer tutorials | IT tutorials | Computer institute | Amoozeshgah Computer Paya
All Right Reserved 2005 - 2015- Designed by Institute of Computer PAYA -  Parviz Tariveh   email: info@PayaIT.com
تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاآموزشگاه کامپیوتر پایا