آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاههای برتر کامپیوتر,برترین آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاه کامپیوتر پایا,لیست آموزشگاه های کامپیوتر,آموزشگاه فناوری اطلاعات,وب سایت آموزشگاه كامپيوتر,مجتمع فنی
Fa Ar En

دوره های آموزش نوروزی آموزشگاه کامپیوتر پایا

دوره های آموزش کارگاهی و عملی ویژه نوروز ۱۳۹۷


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۹ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۵ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  295,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  245,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۹ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۵ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  0  تومان امتیاز ویژه:  0
شهریه نهایی:  0 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۷ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۳ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  195,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  145,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۷ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۳ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  195,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  145,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۹ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۵ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  585,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 100000 تومان
شهریه نهایی:  485,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


تاریخ تشکیل:  نوروز ۱۳۹۷ روز برگزاری:  ۵ تا ۹ فروردین
ساعت:  ۱۰ تا ۱۴ طول دوره:  کارگاه ۵ روزه
ظرفیت مانده:  تکمیل شد  
شهریه دوره:  295,000  تومان امتیاز ویژه:  تخفيف: 50000 تومان
شهریه نهایی:  245,000 تومان توضیحات تکمیلی
تکمیل شد آموزشگاه کامپیوتر پایا


ضمانت رضایتمندی،آموزشگاه کامپیوتر پایا

تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایا


توضیحات دوره های آموزشی آموزشگاه کامپیوتر پایا

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۷
کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:295,000 تومان
شهریه برای شما:245,000 تومانتخفيف: 50000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۹ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۵ روزه
توضیحاتنیمه خصوصی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی فتوشاپ - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز ۱۳۹۷
کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:0 تومان
شهریه برای شما:0 تومان0


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۹ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۵ روزه
توضیحاتنیمه خصوصی
توضیحات دوره آموزشی

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی 3dmax - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۷
کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:195,000 تومان
شهریه برای شما:145,000 تومانتخفيف: 50000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۷ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۳ روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی Excel - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۷
کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:195,000 تومان
شهریه برای شما:145,000 تومانتخفيف: 50000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۷ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۳ روزه
توضیحاتکارگاه عملی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش عملی word - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه پایا
   آموزش اتوکد معماری - AutoCAD ویژه نوروز ۱۳۹۷
آموزش اتوکد معماری - AutoCAD ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:585,000 تومان
شهریه برای شما:485,000 تومانتخفيف: 100000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۹ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۵ روزه
توضیحاتنیمه خصوصی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
آموزش اتوکد معماری - AutoCAD ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه پایا
   کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۷
کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۷

آموزشگاه کامپیوتر پایا
شهریه عادی:295,000 تومان
شهریه برای شما:245,000 تومانتخفيف: 50000 تومان


جزئیات دوره آموزشی
تاریخ شروعنوروز ۱۳۹۷
ظرفیت ماندهتکمیل شد
روزهای برگزاری۵ تا ۹ فروردین
ساعت برگزاری۱۰ تا ۱۴
طول دورهکارگاه ۵ روزه
توضیحاتنیمه خصوصی
توضیحات دوره آموزشی
1- آموزش 100٪ عملی و کاربردی
2- پذیرایی رایگان
3- ارائه گواهی دوره

تماس با آموزشگاه پایا
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تلفن ، آدرس و نقشه مراجعه به آموزشگاه کامپیوتر پایا .......... کلیک کنید ..........
کارگاه آموزش ICDL-1 - ویژه نوروز ۱۳۹۷


آموزش اتوکد فشرده|آموزش تری دی مکس فشرده|آموزش طراحی وب سایت فشرده|آموزش ICDL فشرده|آموزش تایپ ده انگشتی فشرده|آموزش Word فشرده|آموزش Excel فشرده|آموزش فتوشاپ فشرده|آموزش منشیگری فشرده|آموزش شبکه فشرده|آموزشگاه کامپیوتر پایا ویژه نوروز|آموزشگاه ایام عید نوروز|آموزش کامپیوتر فشرده|آموزش وردپرس فشرده

نقشه سایت آموزشگاه

Skip Navigation Links.
Collapse صفحه اصلیصفحه اصلی
ارتباط با ما
درباره ما
سوالات متداول
دعوت به همکاری
نظرات دانشجویان
مقالات مشاوره ای
بورس آموزشی تحصیلی
مقالات آموزشی
درخواست مشاوره
پذیرش نمایندگی
امور نمایندگی ها
پرداخت الکترونیک پایا
مزایای ویژه پایا
لیست اساتید
استعلام گواهینامه
آموزشگاه فنی حرفه ای
Expand دوره های آموزش پایه کامپیوتردوره های آموزش پایه کامپیوتر
Expand دوره های آموزش طراحی وب سایتدوره های آموزش طراحی وب سایت
Expand دوره های آموزش برنامه نویسیدوره های آموزش برنامه نویسی
Expand آموزش شبکه و سخت افزارآموزش شبکه و سخت افزار
Expand دوره های آموزش گرافیکدوره های آموزش گرافیک
Expand دوره های آموزش طراحی سه بعدیدوره های آموزش طراحی سه بعدی
Expand دوره های آموزش فنی و مهندسیدوره های آموزش فنی و مهندسی
Collapse دوره های آموزش کاربردیدوره های آموزش کاربردی
آموزش مکالمه زبان
دوره های نوروز 1395
Expand مطالب آموزشیمطالب آموزشی
Expand خدمات آموزشگاه کامپیوتر پایاخدمات آموزشگاه کامپیوتر پایا
Expand دانشجویاندانشجویان
Expand مقالات کامپیوتریمقالات کامپیوتری
Expand لینک های مفیدلینک های مفید
آدرس آموزشگاه کامپیوتر پایاتلفن تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاکانال تلگرام آموزشگاه پایا
مرکز آموزش های تخصصی پایا برگزار کننده دوره های آموزش کاربردی و تضمینی و مهارت های ویژه مشاغل
Top Computer Training School & IT Academy | in Iran , Tehran | Computer Skills Training | Computer tutorials | IT tutorials | Computer institute | Amoozeshgah Computer Paya
All Right Reserved 2005 - 2015- Designed by Institute of Computer PAYA -  Parviz Tariveh   email: info@PayaIT.com
تماس با آموزشگاه کامپیوتر پایاآموزشگاه کامپیوتر پایا